Dispuut

Stulpje anno 2008

In reeds vijftien jaar hebben de Heeren des roeiersdispuuts Van Speyk de zeven continenten afgereisd, woeste wereldzeeën bedwongen en menig eerste spoor over de maagdelijk witte hellingen getrokken. Vijftien jaar Drijvende Kracht komt dit jaar bijeen in een het derde lustrumjaar. Het lustrumjaar wat getekend zal zijn door hetgeen Van Speyk zijn identiteit aan ontleent. Kwaliteit van het leven, ambitie om verder te gaan waar de top blijft steken en vriendschap voor het leven waar sinds maart dit jaar de grondvesten van de Residentie op zijn gevestigd.

De Residentie wordt al enkele jaren geroemd als een synoniem voor verhalen over vroeger tijden waar vuur en roock tot boven de daken uitreikten. De thuishaven voor koffie, schild en galjoen. Uitvalsbasis voor het dispuut dat daadkracht ende moet tot in de hooghste regionen uitdroegen in studentenroeiend Eindhoven. De gloriedagen uit mooie jaren zijn nog niet vergeten en worden sinds april van dit jaar weer beleefd in de nieuwe Residentie, die na vier jaar eindelijk is gerealiseerd op de Heezerweg. Naar verwachting zullen nog enkele maanden de handen uit de mouwen gestoken worden om de Roockkamer en Tuynkamer te maken tot een waardige dispuutsruimte waar men zich thuys voelt en van de kwaliteit van het leven genoten moge worden.

 

Geschiedenis

Enkele maanden nadat wij het pand hebben betrokken, kwamen we na plezierige gesprekken met buurtbewoners erachter dat de Residentie op Heezerweg 78 een rijke geschiedenis heeft gekend. Na een korte zoekperiode kwamen de eerste mooi verhalen naar boven. Van Speyk zou Van Speyk niet zijn er naar te blijven streven zoveel mogelijk relevante informatie hieronder te verzamelen. Direct spreken wij dan ook onze dank uit richting de Heer Koenen die op een site voor de historie van Eindhoven de nodige informatie prijs gaf. Als oudbewoner van het huis kan hij als geen ander weten wat de geschiedenis is.

Stulpje anno 1929 | Afgebrand
Heezerweg 66 tot op de grond afgebrand in de winter van 1929

Vooralsnog blijft het het exacte bouwjaar onbekend. Wel kunnen we zeggen dat dit rond 1930 geweest moet zijn. Startend in de strenge winter van 1929 waarbij door brand het pand op de Heezerweg 78 (toen nummer 66) volledig in de as werd gelegd (zie foto). Het huis is toen herbouwd en is, opvallend genoeg, niet heel veel veranderd in de daarop volgende decennia. Wel interessant is te vermelden dat hier besloten is het huis hoger het herbouwen dan de omliggende huizen. Iets wat je nu nog altijd duidelijk in het straatbeeld ziet.

 

Het hart van menig Van Speyker ging harder kloppen toen we lazen dat in de Residentie tussen 1930 en de WOII een sigarenwinkel gevestigd was. Bij "De Zepplin" kon u terecht voor al uw rookbenodigdheden. Hier kwam echter abrupt een einde aan toen bij het bombardement van 19 september 1944 een bom voor het huis insloeg. De gehele voorgevel werd eruit geslagen, bij de herstelwerkzaamheden na de oorlog is de winkel niet meer teruggekomen. Het pand deed vanaf toen enkel nog dienst als woonhuis.

 

Stulpje anno 1929 | Herbouwd
De Heezerweg in 1950

In 2002 hebben de voormalige bewoners voor ons de Tuynkamer aangebouwd. Deze, in de bouwaanvraag genoemd veranda, is in de zomer van 2002 gerealiseerd. Dit alles heeft tot gevolg dat de oude achtergevel en openslaande tuindeuren tegenwoordig binnenpandig zijn. De machtige klap- cq. schuifpui die tegenwoordig het binnen- van het buitenmilieu scheidt, wordt door ons veelvuldig gebruikt om deze fysieke overgang te vervagen. Hiermee wordt een ultieme open ruimte geschapen waarin het dispuutsleven tot bloei komt!